Etelä-Sudaniin presidentin kansliasta: “tulkaa jatkamaan mediamissiota…”

Huhtikuussa IRR-TV:lle saapui kirje Etelä-Sudanin sisäisen tiedustelupalvelun toimihenkilön kautta. Kirje sisälsi pyynnön Etelä-Sudanin hallitukselta palata Etelä-Sudaniiin toteuttamaan uusia kaupunkimissioita maan kaupungeissa sekä armeijan keskuudessa.

Kirjeessä Etelä-Sudanin presidentti Salva Kiirin hallinnollinen johtaja ja sosiaali- ja terveysministeri Aya Benjamin Warele pyytävät mediamissioita muissa suurissa kaupungeissa.

Hallitusmiehet pyytävät, että missiotoiminta suunnattaisiin myös Etelä-Sudanin puolustusvoimien tukikohtiin. Lisäksi toivottiin, että IRR-TV voisi perustaa toimipisteen Etelä-Sudanin presidentin alaisuudessa. He sanoivat, että missio olisi tärkeä siinäkin suhteessa, että se kannustaisi ja rohkaisisi Etelä-Sudanin kansoja ja heimoja edelleen sovintoon ja antamaan toisilleen anteeksi.
– Tämä on arvokas kutsu toteuttaa ns. mission toisen vaiheen. Tämä on iso juttu. Tahtotila on auttaa Etelä-Sudania. Kysymys on, pystymmekö siihen ja millä aikataululla? Koronaviruksen teneminen maailmanlaajuisesti myös Afrikassa estää tällä hetkellä kaiken matkustamisen, sanoo IRR-TV:n toiminnanjohtaja Hannu Haukka.

Se, että hallituksen virkamiehet ottavat meihin yhteyttä, on myös merkki siitä, mitä tällaiset missiot saavat aikaan ja merkitsevät kansallisella tasolla.

Edellinen kaupunkimissio on ollut merkittävä apu koko Etelä-Sudanin kansalle. Rikos- ja väkivaltatilastot kääntyivät laskuun. Myös tuhansissa kylissä evankeliumin sanoma kuului DAP-digitaalisten audiolaitteiden avulla. Laiteihin oli ohjelmoitu missiokirjan koko sisältö maan pääkielellä ja eri heimokielillä.
– On hienoa, että maan johtajat kokevat kristillisen vaikutuksen tärkeänä asiana, kun he rakentavat uutta valtiota erityisen haastavassa tilanteessa, toteaa IRR-TV:n hallituksen jäsen seurakuntaneuvos Kenneth Grönroos.
– He ovat nähneet mission vaikutuksen, kuinka se on oikealla tavalla muuttanut koko yhteiskuntaa. Kyllähän tässä on mukana Jumalan väkevä käsi ja se muistuttaa, kuinka suuressa työssä saamme olla mukana yhdessä tukijoidemme kanssa, iloitsee IRR-TV:n kenttäpastori Ari Talja.

Etelä-Sudanin mediamissio on ollut IRR-TV:n lähetystyön historiassa poikkeuksellinen suurkaupunkimissio. Missio toteutettiin vaarallisissa olosuhteissa. Neljän vuoden aikana maata repinyt sisällissota oli vaatinut 400 000 kansalaisen hengen. Lisäksi mission haasteena oli väestön lukutaidottomuus.

Unesco:n julkaisemista tilastoiden mukaan kokonaiset 70% väestöstä oli lukutaidotonta.Tavallisesti mediamissiot perustuvat siihen, että ihmiset osaavat lukea mainoksia, sanomalehtiä, missiokirjoja ja raamattua.

Tässä tapauksessa missiota varten hankittiin 20 000 kuuntelulaitetta. Varat laitteisiin hankittiin keräyksellä, johon vastattiinkin voimalla. Keräys tuotti koko tarvittavan summan.

Kaikkien mittareiden mukaan mediamissio Juban pääkaupungissa on ylittänyt odotukset Etelä-Sudanin kirkkokunnissa, kuin myös kotimaassa IRR-TV:llä. Voimme syystä puhua missiotoimiston puhelimiin tulleesta ”puhelujen tsunamista.” Puhelujen tulvaa Etelä Sudanissa ei olisi millään voitu ennakoida. Mission aikana mm. Etelä-Sudanin asevoimien kenraali ja puolustusministeri oli tullut uskoon ja 5 000 heimosoturia kokoontui yhteen kuuleman evankeliumia.
– Lainaten Paavalin sanoja, yhteinen vaivannäkömme ei ole ollut turhaa Herrassa, toteaa toiminnanjohtaja Hannu Haukka.

Lämmin kiitos esirukouksistasi ja tuestasi IRR-TV:n lähetystyön hyväksi! Sillä on korvaamattoman suuri merkitys kaikelle sille, miten Jumala käyttää meitä kaikkia yhdessä Hänen valtakuntansa laajentamiseen. Seisothan jatkossakin rinnallemme näinä vaikeina aikoina. Voit antaa tukesi mahdollisuuksiesi mukaan tästä linkistä.

Jumala siunatkoon ja varjelkoon sinua ja perhekuntaasi näinä aikoina!

IRR-TV:n toimitus