Tiedotusrekisterin rekisteriseloste

Yhteyshenkilö rekisteriasiat
IRR-TV
toimistovastaava, Kauko Karvonen,
PL 150, 04201 Kerava, puh.0207 120 241, kauko@irrtv.fi

Rekisterin nimi
IRR-TV:n tiedotusrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja kerätään IRR-TV:n toiminnasta tiedottamiseen ja tukijäsenien muistamista varten. Tietoja käytetään mm. tiedotteiden jakelussa, uutiskirjelähetyksissä ja kampanjamateriaalien toimittamisessa. IRR-TV huolehtii yksityisyyden suojan periaatteiden ja henkilötietolainsäädännön noudattamisesta. Tietoja käsitellään huolellisesti ja luottamuksellisesti. Henkilötietoja käytetään
kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti viestintään, kampanjaviestintään ja tilastollisiin tarkoituksiin. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää hänelle kohdistettu tiedotus mediakohtaisesti tai kokonaan.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja: rekisteröidyn nimi, osoite, puhelinnumero sekä sähköposti.
Rekisteröidyn työpaikka ja/tai yhteisön tiedot yhteystietoineen.

Säännönmukaiset tietolähteet
Tietoja saadaan asiakkailta suoraan puhelimitse, sähköpostilla, sähköisten Internet-lomakkeiden ja kampanjan ilmoittautumislomakkeiden avulla. Tietolähteenä toimivat myös asiakkaille järjestettävät verkostoitumistilaisuudet. Sähköpostiviestit voidaan tallentaa asiakaspalvelun kehittämiseksi. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös saatavilla olevien suoramarkkinointi- ja päättäjärekisterien kautta rekisteröidyn suostumuksia kunnioittaen ja lainsäädäntöä noudattaen.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja luovutetaan asianomaisille kullekin vain rekisteröidyn suostumuksella tai laissa määrätyltä osuudelta.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU:n ja ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto:
Säilytetään IRR-TV:n toimistovastaava Kauko Karvosen toimesta luottamuksellisesti lukitussa huoneessa.

B. Sähköisesti (ATK:lla) käsiteltävät tiedot:
Tietoihin pääsee käsiksi vain käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Käyttöoikeudet tietoihin on vain IRRTV: n tehtävään henkilökunnan sisältä erikseen nimeämillä henkilöillä. Henkilötietoja käsittelevät tahot ovat kirjoittaneet vaitiolosopimuksen. Rekisteriä säilytetään suojatulla palvelimella.!