Venäjän seurakuntien johtajat kertovat kirjallisuustyön ‘tulivoimasta’

Tänä vuonna vapun vietto on kovasti eri näköistä Suomessa. Koronavirus on varas, joka varastaa meidän terveytemme, vapautemme, aikataulumme ja toimintamme. Se varastaa työpaikat, toimeentulon ja säästöt. Se hiipii huoltokoteihin, sairaaloihin, ruokakauppoihin ja kokoontumistiloihin. Se ryntää kouluihimme, kirkkoihimme, ravintoloihin ja koteihin. Se sekoittaa lomasuunnitelmamme, hääjuhlat ja paljon muuta.

Jeesus sanoi, että “varas on tullut varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan”, Joh. 10:10. Jeesus tarkoitti varkaalla sielunvihollista. Vihollisen työkalulaatikosta löytyy monia eri työkaluja – koronavirus on yksi sellainen. Mutta Jeesus myös lupasi seuraajilleen, että tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman kaikessa maailmassa todistukseksi kaikille luoduille, ilman poikkeuksia, myös pandemian runtelemassa maailmassa.

Siksi lähetystyömme jatkuu koronaviruspandemian keskellä sekä Venäjällä että Lähi-Idässä. Kiitämme uskollisesta tuestanne, joka mahdollistaa jatkuvuuden tämän vaikean ajan keskellä. Ilman teitä, ystävät, IRR-TV:n lähetystyö hiljenisi eikä tavoittaisi ihmisiä, jotka ovat nyt avoimepia evankeliumille kuin koskaan aikaisemmin. Seuvaavassa viestissä kerromme, mitä yhteinen työmme on saanut aikaan Lähi-Idässä.

Tästä viestistä voitte lukea, mitä Siperian pastorit ja piispat ovat juuri kertoneet yhteisestä lähetystyöstämme itäisellä elovainiollamme. Soitimme ja kysyimme heiltä, mitä kuuluu Siperian seurakuntien kirjallisuustyölle.

Taivaan Isän siunaamaa vapunaikaa. Terveyttä, varjelusta, ja voimia koko henkilökuntamme puolesta.

Hannu ja Laura Haukka sekä koko lähetystiimimme

Seuraavassa otteita pastorien ja piispojen haastattelusta:

NOVOSIBIRSK, SIPERIA,
piispa VItali Maksimjuk


Mitä tahdot sanoa IRR-TV:n lähetys-työn tukijoille, jotka ovat tehneet lähetystyömme Venäjälle mahdolliseksi?

– Haluan kiittää suomalaisia ystäviä, jotka ovat vuosikymmenien aikana muis-taneet Venäjän kansaa. Te olette olleet todellisia ystäviä meille venäläisille ja olette rukoilleet herätystä meidän maallemme. Te olette myöskin uhranneet omastanne ja lähettäneet uskon veljiä ja sisaria tervehtimään meitä. Me olemme yhtä perhettä. Meillä on yksi taivaallinen Isä. Me uskomme, että Jumala ravistelee seurakuntaansa hereille tämän kokemuksen kautta. toteuttaaksemme Jeesuksen antaman suuren lähetyskäskyn.

– Me rakastamme teitä ja rukoilemme myös teidän työnne puolesta. Siunaamme teitä kovasti. Jumala varjelkoon teitä kaikessa.

VLADIVOSTOK,
piispa Valentin Romaniuk


HH: Miten seurakunta hyödyntää IRR-TV:n kustantamaa evankelioivaa kirjallisuutta? Riittääkö kirjallisuus?


– Kiitämme sydämellisesti teitä, kun olette uhranneet ja antaneet meille kirjallisuutta, jota olette painattaneet, joka on evankelioivaa ja edistää lähetystyötämme. Tämä kirjallisuus on käytössämme kaupungissamme Vladivostokissa.

Me emme voi pitää evankelioivia kokouksia jumalanpalveluksia mutta seurakuntalaisemme käyttävät sitä. Kirjallisuudella on kysyntää. Väliin se pääsee loppumaan ja sitten saamme lisää, kunnes se taas loppuu ja taas jatkamme työtä saatuamme lisää. Työmme jatkuu myös korona-viruksen aikana. Työmme ja missiomme eivät pysähtele vaan ne jatkuvat.

HABAROVSK
pastori Jevgeni Sun

HH: Habarovsk on Venäjän ja Kiinan Amur-joen pohjoisrannan tuntumassa. Rajalle on matkaa 30 kilometria. Oletteko te saaneet painattamiamme missiokirjoja ja uusia testamentteja?

– Kyllä, me olemme saaneet missiokirjoja, jotka on painettu IRR-TV:n toi-mesta. Me olemme voineet käyttää tätä kirjallisuutta evankelioimistyössä. Kaupungissa kävi avustava evankeli-oimisjoukko Venäjän länsipuolelta. Me olemme voineet hyödyntää näitä missiokirjoja suurenmoisella tavalla, nimenomaan evankelioimistyössä.On hieno asia, että saamme olla yhtä Jumalan perhettä. Me arvostamme näitä keskinäisiä suhteita. Te autatte meitä julistamaan evankeliumia selkeästi ja voimallisesti.

SAHALININ SAARI
piispa Pjotr Jarmoljuk

HH: Millä tavalla Jumalan valtakunnan työ kaukaiselle Itä-Aasian meren saarella sujuu?

– On suuri siunaus saada olla yhteistyössä kanssanne. Meille, jotka asumme kaukana Venäjän suurista asutuskeskuksista, on ollut suureksi siunaukseksi saada kirjallisuutta. Kirjallisuus on mahdollistanut evankeliumin viemisen suurille joukoille ihmisiä
Kaukoidässä. Kirjallisuus on meille kuin hyvä siemen, joka kylvetään maahan, ja kuin leipä, jota jaamme ihmisille.

Sahalinin saarelle on toimitettu Uusia testamentteja, missiokirjoja. Saimme myös suurella tekstillä painettuja Johanneksen evankeliumeja vanhemmalle väelle ja taskukokoisia Johanneksen evankeliumeja opiskelijoille. Ennen koronaviruspandemiaa saimme nähdä, kuinka monia opiskelijoita on tullut uskoon.

– Vielä kerran suuri kiitos ystäville Suomessa, jotka ovat antaneet käsiimme Uusia Testamentteja. Kiitämme myös missiokirjoista, jotka olette toimittaneet. Ihmiset ottavat niitä vastaan suurella kiitollisuudella. Kiitos, että olette tehneet työtä yhdessä meidän kanssamme. Ottakaa vastaan suuri kiitos koko meidän työmme puolesta ja kaikkien yhteistyökumppaneidemme puolesta täältä Sahalinin saarelta siitä, että olette halunneet tukea meitä tässä kirjallisuustyössä.

TSHITA, ALTAIN TASAVALTA,
piispa Andrei Panasovets


HH: Toimialueenne sijaitsee luonnonkauniin Altain tasavallassa Keski-Aasian ja Siperian rajalla. Miten siellä uskovat suhtautuvat epidemiaan?

– Voin todeta, että seurakuntamme on hyvin jännittyneessä tilassa. Me emme ole koskaan aiemmin kokeneet mitään tämän kaltaista. Tämä on haaste seurakunnalle. Tämä on omiaan kylvämään pelkoa kansamme keskuudessa. Mutta samalla tämä kasvattaa meidän luottamustamme ja uskoamme Herraan. Se myös yhdistää meidät rukoukseen. Me emme voi toteuttaa isoja kokoontumisia, mutta me kokoonnumme kodeissa pienissä ryhmissä. Me rukoilemme kaupunkimme, maamme puolesta, että Jumala varjelisi meitä kuolemalta.

Ihmiset eivät voi poistua kodeistaan ja me palvelemme heitä toimittamalla heille ruokatarvikkeita ja tapaamalla heitä. Ja mitä koskee kansalaisia täällä, niin me voimme saarnata heille evankeliumia, koska he eivät tiedä mitä tuleman pitää. He pelkäävät.

Me olemme saaneet IRR-TV:n painattamia missiokirjoja, joissa on ihmisten muutostarinoita kuin myös Uusia Testamentteja. Ihmiset ovat peloissaan, mutta tämä kirjallisuus auttaa heitä siinä tilassa missä he ovat.

-Haluan kiittää kaikkia suomalaisia, jotka ovat muistaneet meitä. Olette kannattaneet meitä taloudellisesti painattamalla meitä varten kirjallisuutta. Me kiitämme teitä sydämellisesti avustanne. Meidät erottaa tuhannet kilometrit ja puhumme eri kieltä, mutta näemme, että Jumala meitä yhdistää. Jumala teitä runsaasti siunatkoon.

IRKUTSK, BAIKAL-JÄRVI,
pastori Stanislav

-Piirissämme on useita kymmeniä seurakuntia täällä Baikal-järven rannalla. Vastaan kirjallisuuden toimittamisesta ei ainoastaan näihin seurakuntiin vaan myös Jakutian ja Burjaatian seurakunnille. Ihmiset ovat nyt kovin avoimia Jumalan sanalle. Eräs työntekijöistämme tarjoaa ilmaisia kasvosuojia ihmisille ja samalla antaa heille evankelioivan kirjan. Näin ihmiset saavat epidemian estämiseksi kasvosuojan ja samalla Jumalan sanan.

HH: Siperian alueelle olemme toimittaneet runsaasti missiokirjoja, Uusia testamentteja ja evankeliumeita…

– Olemme kiitollisia teille taloudellisesta tuestanne, kun olette painattaneet tarpeisiimme tätä kirjallisuutta. Yhdessä aherramme ja toteutamme Jeesuksen lähetyskäskyä, jonka hän antoi seurakunnalleen. Ihmiset avoimesti ottavat vastaan uuden testamentin, mistä he lukevat Jeesuksen sanat. Suuri kiitos teille ystävät. Totisesti teidän vaivannäkönne ei ole turha Herrassa. Me näemme Jumalan siunauksen työnne yllä.

Pyydämme muistamaan meitä rukouksin. Erityisesti rukouksemme on, että työ edelleen laajentuisi ja monet vielä tulisivat uskoon ja Jumalan valtakuntaan.

Lämmin kiitos esirukouksistasi ja tuestasi IRR-TV:n yhdessä Venäjän seurakuntien kanssa tekemään kirjallisuustyöhön! Voit edelleen tukea Venäjän kirjallisuustyötä viitteellä 2422 tästä linkistä. Jumalan runsasta siunausta sinulle!